COPKO

best quality                       

กรรไกรตัดเหล็ก COPKO ระบบ Manual
สำหรับตัดเหล็กแผ่น เหล็กแบน เหล็กเพลากลม เหล็กเหลี่ยม เหล็กตัวแอล เหล็กตัวที

1. กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO รุ่น 3S/5R, รุ่น 3S/6R, รุ่น 3S/4L Share

COPKO ผู้ผลิตและจำหน่ายกรรไกรตัดเหล็กแผ่น,ขายเครื่องตัดเหล็กแผ่น,เครื่องตัดเหล็กแผ่น COPKO,ตัดเหล็กแผ่น,กรรไกรตัดเหล็กแผ่น 4 มม.,กรรไกรตัดเหล็กแผ่น 5 มม.,เครื่องตัดเหล็กแผ่น 6 มม.,เครื่องตัดเหล็กแผ่น 8 มม.,ขายเครื่องตัดเหล็กแผ่น,กรรไกรตัดเหล็กฉาก,ตัดเหล็กฉาก
(กรรไกรตัดเหล็กแผ่นรุ่น 3S/6R )

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO คุณภาพดี เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย และไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO รุ่น 3S/5R และ 3S/6R ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลาย มีน้ำหนักเบา ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังถูกสร้างขึ้นมาให้แข็งแรงทนทานอีกด้วย

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO รุ่น 3S/5R
- ใบมีดยาว 6 นิ้ว
- ตัดเหล็กแผ่น 5 มม.
- ตัดเหล็กแบน 6 มม.
- ตัดเหล็กเพลากลม 10 มม.

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO รุ่น 3S/6R
- ใบมีดยาว 8 นิ้ว
- ตัดเหล็กแผ่น 6 มม.
- ตัดเหล็กแบน 7 มม.
- ตัดเหล็กเพลากลม 13 มม.

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO รุ่น 3S/4L
- ใบมีดยาว 12 นิ้ว
- ตัดเหล็กแผ่น 4 มม.
- ตัดเหล็กแบน 7 มม.
- ตัดเหล็กเพลากลม 13 มม.

เทคโนโลยีของกรรไกรตัดเหล็กแผ่นรุ่น 3S/5R, 3S/6R และ 3S/4L:

 • ตัวถังของ เครื่องตัดเหล็กแผ่น ถูกสร้างขึ้นจากเหล็ก SM ชนิดแผ่น
 • ใบมีดได้รับการประกอบอย่างดี และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ง่าย และรวดเร็วในการตัด โดยปราศจาก
  การหักบิ่นของเหล็กที่นำมาตัด แม้จะใช้งานไปนานแล้วก็ตาม ด้วยคุณสมบัิติเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดแรงในการใช้เป็นอย่างมาก
 • เครื่่องตัดเหล็กแผ่นรุ่นนี้มีการเพิ่มตัวส่งกำลังแบบก้านสลัก และสปริงค้ำัคันโยก ซึ่่งจะช่วยป้องกันคันมือโยกไม่ให้หล่นลงมา และยังเป็นตัวทำให้เกิดความสมดุลของน้ำหนักของตัวคันมือโยกอีกด้วย

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น เหล็กแบน 3S/6R

Model
กรรไกรตัดเหล็กแผ่น รุ่น 3S/5R 
กรรไกรตัดเหล็กแผ่น
รุ่น 3S/6R
กรรไกรตัดเหล็กแผ่น รุ่น3S/4L
 Tensile Strength of
ความเค้นแรงดึง
45 kp/mm2
45 kp/mm2
45 kp/mm2
 SHEETS
เหล็กแผ่น
5 mm.
6 mm.
4 mm.
3/16 inch
1/4 inch
5/32 inch

FLAT
เหล็กแบน

70 x 6 mm.
70 x 7 mm.
70 x 7 mm.
2 3/4 x 1/4 inch
2 3/4 x 9/32 inch
3 3/4 x 9/32 inch
ROUND
เหล็กกลม
10 mm.
13 mm.
13 mm.
7/16 inch
1/2 inch
1/2 inch
 Blade Length
ความยาวใบมีด
160 mm.
200 mm.
300 mm.
6 1/4 inch
8 inch
12 inch
 Net Weight
น้ำหนัก
9 kgs.
20 kgs.
27 kgs.

 

2. กรรไกรตัดเหล็กแผ่น เหล็กกลม เหล็กแบน COPKO รุ่น 4S/8R

COPKO ผู้ผลิตและจำหน่ายกรรไกรตัดเหล็กแผ่น,ขายเครื่องตัดเหล็กแผ่น,เครื่องตัดเหล็กแผ่น COPKO,ตัดเหล็กแผ่น,กรรไกรตัดเหล็กแผ่น 4 มม.,กรรไกรตัดเหล็กแผ่น 5 มม.,เครื่องตัดเหล็กแผ่น 6 มม.,เครื่องตัดเหล็กแผ่น 8 มม.,ขายเครื่องตัดเหล็กแผ่น,กรรไกรตัดเหล็กฉาก,ตัดเหล็กฉาก
(กรรไกรตัดเหล็กแผ่นรุ่น 4S/8R )

เครื่องตัดเหล็กแผ่นรุ่น 4S/8R เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเวิร์กชอปขนาดกลาง เนื่่องจากคุณภาพ และประโยชน์ในการใช้สอย
อย่างหลากหลายของเครื่องตัดเหล็กแผ่นรุ่นนี้

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO รุ่น 4S/8R
- ใบมีดยาว 8 นิ้ว
- ตัดเหล็กแผ่น 8 มม.
- ตัดเหล็กแบน 10 มม.
- ตัดเหล็กเพลากลม 22 มม.
- ตัดเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 18 มม.

เทคโนโลยีของกรรไกรตัดเหล็กแผ่นรุ่น 4S/8R:

 • เครื่องตัดเหล็กแผ่นรุ่นนี้ประกอบด้วยตัวขับที่เป็นฟันเหล็ก และเฟืองซึ่งทำจากเหล็กฟอร์จ และถูกออกแบบอย่างเที่ยงตรง
 • ตัวส่งกำลังไปยังตัวเลื่อนเกิดขึ้นโดยแท่งขับ แท่งขับจะีมี 2 รู น๊อตที่ยึดระหว่างแท่งเหล็ก และตัวเลื่่อนสามารถสลับกันได้ เพื่อให้รูด้านหลัง สามารถใช้กับวัสดุที่หนักได้ และรูด้านหน้าสำหรับวัสดุที่เบากว่า
 • สปริงค้ำคันโยกใช้ป้องกันคันโยกไ่ม่ให้หล่นลงมา และช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยในทุกตำแหน่งที่ใช้งาน
 • เครื่องตัดเหล็กแผ่น COPKO ขนย้ายสะดวก สามารถนำไปใช้ที่ไซต์งานได้
 • ตัวถังทำมาจากเหล็ก SM ทั้งแผ่น
 • ระยะการตัดที่เท่ากันตลอดทั่วทั้งความยาวของใบมีดทำให้การตัดปราศจากการหักร้าวของชิ้นงาน
 • การเปลี่ยนใบมีดสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วเพียงแค่การคลายสกรูออกสองตัว
 • ขาตั้งถูกยึดไว้เป็นมุมเพื่อให้ตัวกรรไกรตัดเหล็กแผ่นมีความมั่นคง

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น เหล็กแบน 4S/8R

 กรรไกรตัดเหล็กแผ่น รุ่น 4S/8R
 Tensile Strength of ความเค้นแรงดึง
45 kp/mm2
 SHEETS
เหล็กแผ่น
8 mm.
5/16 inch
FLAT
เหล็กแบน
100 x 10 mm.
4 x 3/8 mm.
 ROUND
เหล็กกลม
22 mm.
7/8 inch
 SQUARE
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
18 mm.
23/32 inch
 Blade Length
ความยาวใบมีด

200 mm.
8 inch
 Net Weight
น้ำหนัก
40 kgs.

 

 

3. COPKO รุ่น 5S/8R & รุ่น 5S/10R
กรรไกรตัดเหล็กแผ่น เหล็กกลม เหล็กแบน เหล็กสี่เหลี่ยม เหล็กตัวแอล (L) เหล็กตัวที (T)

COPKO ผู้ผลิตและจำหน่ายกรรไกรตัดเหล็กแผ่น,ขายเครื่องตัดเหล็กแผ่น,เครื่องตัดเหล็กแผ่น COPKO,ตัดเหล็กแผ่น,กรรไกรตัดเหล็กแผ่น 4 มม.,กรรไกรตัดเหล็กแผ่น 5 มม.,เครื่องตัดเหล็กแผ่น 6 มม.,เครื่องตัดเหล็กแผ่น 8 มม.,ขายเครื่องตัดเหล็กแผ่น,กรรไกรตัดเหล็กฉาก,ตัดเหล็กฉาก
(กรรไกรตัดเหล็กแผ่นรุ่น 5S/8R )


เครื่องตัดเหล็กแผ่นรุ่น 5S/8R & รุ่น 5S/10R เป็นรุ่นที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้อย่างมั่นใจ เหมาะกับเวิร์กชอปสำหรับงาน ก่อสร้างโดยเฉพาะ

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO รุ่น 5S/8R
- ใบมีดยาว 7 นิ้ว
- ตัดเหล็กแผ่น 8 มม.
- ตัดเหล็กแบน 12 มม.
- ตัดเหล็กเพลากลม 20 มม.
- ตัดเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 18 มม.
- ตัดเหล็กตัวแอล (L) 6 มม.
- ตัดเหล็กตัวที (T) 6 มม.

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น COPKO รุ่น 5S/10R
- ใบมีดยาว 7 นิ้ว
- ตัดเหล็กแผ่น 10 มม.
- ตัดเหล็กแบน 14 มม.
- ตัดเหล็กเพลากลม 22 มม.
- ตัดเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 20 มม.
- ตัดเหล็กตัวแอล (L) 7 มม.
- ตัดเหล็กตัวที (T) 7 มม.

เทคโนโลยีของกรรไกรตัดเหล็กแผ่นรุ่น 5S/8R และ รุ่น 5S/10R

 • เครื่องตัดเหล็กแผ่นรุ่นนี้ประกอบด้วยตัวส่งกำลังแบบก้านฟัน ที่ำได้รับการตกแต่งอย่างเที่ยงตรง
 • ส่วนที่ทำหน้าที่ตัดสามารถปรับได้ โดยตัวประคองชิ้นงานใน ซึ่งอยู่ในแนวตั้งที่แข็งแรง สามารถปรับให้เหมาะกับขนาดและความหนาของชิ้นงานที่จะใช้ตัด และมีตัวสปริงค้ำคันโยก ซึ่งตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • ตัวถังสร้างจากเหล็กแผ่น SM และเชื่่อมด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อความทนทานแข็งแรง และทนต่อการใช้งานหนักได้เป็นอย่างดี
 • ขาตั้งถูกยึดไว้เป็นมุมเพื่อให้ตัวกรรไกรมีความมั่นคง
 • ตัวเลื่อนของกรรไกรตัดเหล็กแผ่นที่ใช้ยึดใบมีดได้มาจากการกัดจากเหล็กแผ่น SM
 • ตัวประคองในแนวนอนแบบหมุนได้ สามารถปรับให้เหมาะกับขนาดของชิ้นงาน
 • ตัวประคองสำหรับ section สามารถปรับได้ตามขนาดของ section.
 • ใบมีด Section Knives สามารถเลื่อนได้ เพื่อให้สามารถปรับได้ด้วยมือในการตัดเหล็กฉาก 90 องศา และตัดเหล็กตัว T ขนาดต่างๆ และยังสามารถตัดเหล็กกลม และเหล็กเหลี่ยมได้อีกด้วย
 • การเปลี่ยนใบมีดสามารถทำได้ง่าย และรวดเร็วเพียงแค่การคลายสกรูออกสองตัว
 • ใบมีดแบบ section ถูกออกแบบมาเป็นใบมีดแบบสอด ในการเปลี่ยนใบมีด เพียงแค่ถอดสกรู 4 ตัว แล้วดึงใบมีดออกจากตัวเครื่อง
 Model
 กรรไกรตัดเหล็กแผ่น
รุ่น 5S/8R
 กรรไกรตัดเหล็กแผ่น
รุ่น 5S/10R
 Tensile Strength of
ความเค้นแรงดึง
45 kp/mm2
45 kp/mm2
SHEETS
เหล็กแผ่น
8 mm.
10 mm.
 FLAT
เหล็กแบน
80 x 12 mm.
90 x 14 mm.
 ROUND
เหล็กกลม
20 mm.
22 mm.
 SQUARE
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
18 mm.
20 mm.
 Ls Rectangular cut in 1 operation
เหล็กตัวแอล
50 x 6 mm.
60 x 7 mm.
 Ts Rectangular cut in 1 operation
เหล็กตัวที
50 x 6 mm.
60 x 7 mm.
 Blade Length
ความยาวใบมีด
175 mm.
175 mm.
 Net Weight
น้ำหนัก
82 kgs.
106 kgs.

กลับสู่ด้านบน