COPKO

Atlas Copco (แอตลาส คอปโก้) Concrete Poker (เครื่องจี้คอนกรีต) Share

 

Concrete Poker (เครื่องจี้คอนกรีต)

ATLAS COPCO แอตลาส คอปโก้ มีหัวจี้คอนกรีตทั้งหมด 5 แบบด้วยกัน โดยแบ่งประเภทตามการขับเคลื่อนโดยพลังงานที่แตกต่างกัน
เช่น แบบอากาศอัด ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง

การสั่นสะเทือนถูกสร้างขึ้นจากการสั่นของเพลาลูกเบี้ยว หรือเพลาลูกตุ้ม โดยสั่นที่ความถี่ 12,000 vpm ซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมที่สุดในการสั่นคอนกรีต

สายจี้คอนกรีตของ Atlas COPCO ทั้ง 5 แบบ คือ

1. Electronic

Atlas Copco (แอตลาส คอปโก้) Concrete Poker (เครื่องจี้คอนกรีต)

2. High Cycle

Atlas Copco (แอตลาส คอปโก้) Concrete Poker (เครื่องจี้คอนกรีต)

3. Mechanical

Atlas Copco (แอตลาส คอปโก้) Concrete Poker (เครื่องจี้คอนกรีต)

4. High Frequency

Atlas Copco (แอตลาส คอปโก้) Concrete Poker (เครื่องจี้คอนกรีต)

5. Pneumatic

Atlas Copco (แอตลาส คอปโก้) Concrete Poker (เครื่องจี้คอนกรีต)

 

การเลือกใช้งานเครื่องสั่นคอนกรีตนั้น สามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

- เลือกแหล่งพลังงานที่ต้องการ ได้แก่่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานลม และพลังงานเชื้อเพลิง

โดยพลังงานไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายต่ำสุด พลังงานลม (นิวเมติก) ต้องใช้เครื่องอัดอากาศ และพลังงานเชื้อเพลิง (เบนซิน) เหมาะกับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า

- การใช้งาน ควรทำความเข้าใจกับสภาพของไซต์ ได้แก่ ขนาดของการเท (size) รูปร่างของการเท (shape) การขนส่ง ระยะเวลาในการเท (duration) และประเภทของการเท (type)

- การยุบตัว ปรับเครื่องมือตามค่าการยุบตัวตามที่ลูกค้าต้องการ

- พิจารณาการลงทุนกับต้นทุนการทำงาน

 

 

กลับสู่ด้านบน