COPKO Roller Crowbar

COPKO (COPKO Roller Crowbar)

ชะแลงล้อ

– The Roller Crowbar is used to pull, drag, and carry things.

– We have three models which are 1.3 meters, 1.8 meters and 2.1 meters.

– Both models can be used to lift up things up to 5 tonnes.

COPKO ผู้ผลิตและจำหน่ายชะแลงล้อ,ชแลงล้อ,ชะแลง,ชแลง,แชลง,แชลงล้อ,แชลงเหล็ก,ชะแลงเหล็ก,ชะแลงยกของ,ชะแลง ขนาด 1.3 เมตร,ชะแลง ขนาด 1.8 เมตร,crowbar   COPKO ผู้ผลิตและจำหน่ายชะแลงล้อ,ชแลงล้อ,ชะแลง,ชแลง,แชลง,แชลงล้อ,แชลงเหล็ก,ชะแลงเหล็ก,ชะแลงยกของ,ชะแลง ขนาด 1.3 เมตร,ชะแลง ขนาด 1.8 เมตร,crowbar

     

Roller Crowbar 1.3 M                                           Roller Crowbar 1.8 M

                                           à¸Šà¸°à¹à¸¥à¸‡à¸¥à¹‰à¸­

                                                       Roller Crowbar 3 models

 

Roller Crowbar
Lifting Capacity

2 tons Length 1.30 M.

2 tons Length 1.80 M.

5 tons Length 2.10 M.