COPKO

เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร Share 

Machine Roller

เต่าลาก สำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักร สำหรับย้ายของในพื้นที่แคบ เช่น ของที่อยู่ในห้องเล็ก หรือช่องทางเดิน

 

Front: เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร เต่าเคลื่อนย้ายของ COPKO Machine Roller

เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร เต่าเคลื่อนย้ายของ COPKO Machine Roller

 

Back: เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร เต่าเคลื่อนย้ายของ COPKO Machine Roller

เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร เต่าเคลื่อนย้ายของ COPKO Machine Roller
   

เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายของหนัก COPKO ขนาด 12 ตัน

- เต่าย้ายเครื่องจักรสามารถใช้งานได้ในทุกๆสถานที่ที่ต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุหนัก

- รับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 12 ตัน ต่อเครื่อง หากใช้พร้อมกัน 4 ตัวสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 48 ตัน

- สามารถยกเครื่องจักรโดยการใช้ชะแลงหรือแจ๊คช่วยยกเครื่องขึ้น ก่อนสอดวางตำแหน่งเต่าใต้เครื่องจักร

- ลูกล้อ 6 ลูก ทำจากเหล็กอย่างดี ทำให้แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี

- จานหมุนเหล็ก (Turn Table) คุณภาพสูง สามารถปรับหมุนงานได้ 360 องศา ทำให้สะดวกในการใช้งาน

- ความสูงจากระดับพื้น 110 มม.

- ขนาดล้อ 80 x 75 มม.

- เส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุนเหล็ก 150 มม.

- น้ำหนัก 29 กก.

- รับประกันตัวโครงและชิ้นส่วน 1 ปี รับประกันล้อและลูกปืน 3 เดือน

 

  เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร เต่าเคลื่อนย้ายของ COPKO Machine Roller

 

กลับสู่ด้านบน