บริการรับซ่อมเครื่องดัดเหล็ก-ตัดเหล็ก สายจี้ปูน ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ

บริการรับซ่อม เครื่องดัดเหล็ก ตัดเหล็ก สายจี้ปูนและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิต 

  • รับซ่อมเครื่่องดัด-ตัดเหล็ก ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ
  • รับซ่อมสายจี้ปูน ทุกรูปแบบ
  • รับซ่อมอุปกรณ์ก่อสร้างนานาชนิด
  • มีรับประกันงานซ่อมจากช่างผู้เชี่ยวชาญ
  • มีอะไหล่พร้อมให้บริการตลอดเวลา
  • มีทีมช่างที่สามารถซ่อมเครื่องได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

ตัวอย่างอุปกรณ์ก่อสร้างที่ส่งซ่อม

 

 

 

 

 

 

Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,