เครื่องดัดเหล็กมือถือสำหรับยืดเหล็ก (Rebar Straightener)

เครื่องดัดเหล็กมือถือสำหรับยืดเหล็ก (Rebar Straightener)

เครื่องดัดเหล็กมือถือสำหรับยืดเหล็ก
เครื่องดัดเหล็กมือถือสำหรับยืดเหล็ก

 

เครื่องดัดเหล็กมือถือสำหรับยืดเหล็ก (Rebar Straightener) 

  • เป็นเครื่องมือสองชนิดในเครื่องเดียว สามารถใช้ยืดเหล็กที่คดงอให้ตรงได้ และใช้เป็นเครื่องดัดเหล็กทั่วไปได้เช่นกัน 
  • รองรับความต้านท้านแรงดึง 490 N/MM2 ขนาดเหล็กถึง 32 มม 
  • เหมาะสำหรับแก้งานที่ดัดผิดพลาด สามารถดัดกลับมาเป็นแบบตรงได้ 
  • สามารถใช้กับงานที่อยู่บนที่สูงได้ เพราะเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก เป็นระบบไฟฟ้า
  • สามารถใช้ได้กับไฟทั่วไป 220 โวลท์ 
  • สินค้าประกอบในญี่ปุ่น มีอะไหล่ทุกชิ้น