เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร (Machine Roller)

เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร Machine Roller

เต่าลาก สำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักร สำหรับย้ายของในพื้นที่แคบ เช่น ของที่อยู่ในห้องเล็ก หรือช่องทางเดิน

Front: เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร เต่าเคลื่อนย้ายของ COPKO Machine Roller
Back: เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายเครื่องจักร เต่าเคลื่อนย้ายของ COPKO Machine Roller
เต่าลากเครื่องจักร เต่าย้ายของหนัก COPKO ขนาด 12 ตัน
– เต่าย้ายเครื่องจักรสามารถใช้งานได้ในทุกๆสถานที่ที่ต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุหนัก
– รับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 12 ตัน ต่อเครื่อง หากใช้พร้อมกัน 4 ตัวสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 48 ตัน
– สามารถยกเครื่องจักรโดยการใช้ชะแลงหรือแจ๊คช่วยยเครื่องขึ้น ก่อนสอดวางตำแหน่งเต่าใต้เครื่องจักร
– ลูกล้อ 6 ลูก ทำจากเหล็กอย่างดี ทำให้แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี
– จานหมุนเหล็ก (Turn Table) คุณภาพสูง สามารถปรับหมุนงานได้ 360 องศา ทำให้สะดวกในการใช้งาน
– ความสูงจากระดับพื้น 110 มม.
– ขนาดล้อ 80 x 75 มม.– เส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุนเหล็ก 150 มม.
– น้ำหนัก 29 กก.
– รับประกันตัวโครงและชิ้นส่วน 1 ปี รับประกันล้อและลูกปืน 3 เดือน