กรรไกรตัดเหล็กระบบมือโยก (Manual)

กรรไกรตัดเหล็กระบบมือโยก (Manual) สำหรับตัดเหล็กเส้น เหล็กแบน เหล็กฉาก ไม่ใช้ไฟฟ้า พกพาสะดวก ไร้ฝุ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แสดง 6 รายการ

แสดง 6 รายการ