Posted on

วิธีการดัดเหล็กปลอก

ในอดีตผู้รับเหมาก่อสร้างนิยมใช้ประแจในการดัดเหล็กทำปลอกเสา ปลอกคาน เนื่องจากสามารถซื้อหาได้ง่าย หรือผลิตได้เองโดยง่าย

เพียงตัดแก๊สและจุ่มน้ำ ก็นำมาใช้ดัดเหล็กได้เลย แต่ผู้ใช้มักพบปัญหาประแจหาย ปากอ้า ทำให้ต้องคอยซื้อใหม่อยู่เสมอ

และยังต้องใช้ฝีมือในการดัดเหล็กอีกด้วย แต่ในปัจจุบันผู้รับเหมานิยมซื้อเครื่องสำหรับสำหรับดัดเหล็กเส้นโดยเฉพาะมาใช้

เนื่องจากใช้งานได้สะดวกกว่า อุปกรณ์ดัดเหล็กปลอกที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบมือโยก และแบบไฟฟ้า

 

เครื่องดัดเหล็กปลอก ระบบมือโยก

เครื่องดัดเหล็กปลอกระบบมือโยก มีด้วยกันหลายแบบ หลายคุณภาพ ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต โดยหลักๆแล้วจะมีส่วนประกอบเป็นแท่นยึด ลูกรีด และด้าม

สามารถดัดเหล็กได้ประมาณ 6-12 มม. เครื่องดัดเหล็กบางรุ่นที่มีคุณภาพจะมีตัวชนสำหรับดัดเหล็กให้ได้มุมพอดี ซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก

การซื้อเครื่องดัดเหล็กควรเลือกเครื่องที่มีลูกรีดที่ทำจากเหล็กชุบแข็ง ซึ่งจะทำให้ใช้งานได้คุ้มค่าและยาวนาน

เครื่องดัดเหล็กปลอกไฟฟ้า ระบบไฮโดรลิก

เครื่องดัดเหล็กปลอกระบบไฟฟ้า จะทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการดัดเหล็กในปริมาณมาก เช่น บริษัทก่อสร้างใหญ่ๆ

หรือผู้ประกอบการรับจ้างดัดปลอกเหล็ก เครื่องดัดปลอกไฮโดรลิกนี้จะสามารถดัดเหล็กได้ขนาดใหญ่กว่าระบบมือโยก ดัดได้ทีละหลายเส้น รวดเร็วกว่า

และไม่กินแรงงานคน ในภาวะที่ค่าจ้างแรงงานแพง เครื่องดัดเหล็กปลอกไฮโดรลิก จึงเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ในการดัดเหล็กปลอกจึงสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา และต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นเรื่อยๆ